Разписание

Разписание на автобуси Топтранс ООД

Направления  Понеделник-Петък Събота Неделя
От гр.Ел.Пелин – с.Мусачево –

 

гр. София СЕВЕР (през с.Григорево*)

06:00-(през с.Мусачево) –           ( до  VII ма поликлиника)

07:15*(през с.Григорево*) –(до АГ София север) ;

10:15*(през с.Григорево*)- (до  VII ма поликлиника);

13:15(през с.Мусачево) –(до  VII ма поликлиника);

16:15-(през с.Мусачево) –(до АГ София север)

07:15*(през с.Григорево*) –(до АГ София север) ;

10:15*(през с.Григорево*)- (до  VII ма поликлиника);

13:15(през с.Мусачево) –(до  VII ма поликлиника);

16:15-(през с.Мусачево) –(до АГ София север)

07:15*(през с.Григорево*) –(до АГ София север) ;

10:15*(през с.Григорево*)- (до  VII ма поликлиника);

13:15(през с.Мусачево) –(до  VII ма поликлиника);

16:15-(през с.Мусачево) –(до АГ София север)

От гр. Ел.Пелин – с.Лесново –

с.Доганово- с.Огняново – с. Раковица

(през с. Богданлия и с. Караполци*)

06:00с. Раковица;

 07:30с. Раковица;

 11:45*– с. Раковица(през с. Богданлия и с. Караполци*);

16:30с. Раковица;

18:30*-– с. Раковица(през с. Богданлия и с. Караполци*)

7:30 – с. Раковица

 9:15 – с. Огняново

11:45*с. Раковица(през с. Богданлия и с. Караполци*);

18:30*- с. Раковица(през с. Богданлия и с. Караполци*)

7:30 – с. Раковица

 

11:45*с. Раковица(през с. Богданлия и
с. Караполци*);

18:30*- с. Раковица(през с. Богданлия и с. Караполци*)

От гр. Ел.Пелин – с. Лесново –

 

с. Доганово

05:30; 06:00; 07:30; 11:45; 13:30; 15:15;16:30;17:30; 18:30; 05:30; 07:30; 11:45; 15:15; 18:30; 05:30; 07:30; 11:45; 15:15; 18:30;

Разписание на автобуси Топтранс ООД

Направление Понеделник – Петък Събота Неделя
От гр. София СЕВЕР с. Мусачево

 

гр. Ел.Пелин

08:30 (от АГ София север);

11:00 (от VII ма поликлиника);

14:00  (от VII ма поликлиника);

17:30 (от АГ София север)

08:30 (от АГ София север);

11:00 (от VII ма поликлиника);

14:00  (от VII ма поликлиника);

17:30 (от АГ София север)

08:30 (от АГ София север);

11:00 (от VII ма поликлиника);

14:00  (от VII ма поликлиника);

17:30 (от АГ София север)

От с. Раковица – с.Огняново –

с. Доганово – с. Лесново – гр. Ел.Пелин;

(през с. Богданлия* и с.Караполци*)

06:33* – (през с. Богданлия и с.Караполци*);

08:03* – (през с. Богданлия и с.Караполци*);

12:30;

17:03;

19:03

08:03* – (през с. Богданлия и с.Караполци*);

 

12:30;

19:03

08:03* – (през с. Богданлия и с.Караполци*);

 

12:30;

19:03

От с. Догановос. Лесновогр. Ел.Пелин 05:45; 06:55; 8:24; 12:37;13:40; 15:40;17:15;17:43;19:21;

 

 

05:45; 8:24; 12:37; 15:40;19:21; 05:45; 8:24; 12:37; 15:40;19:21;

 Д е л н и ч н о  Р а з п и с а н и е

Автобуси заминаващи от АГ Елин Пелин – с.Мусачево – с.Равно поле – АГ София юг

и

Автобуси заминаващи от София АГ ЮГ за АГ град Елин Пелин

от АГ Елин Пелин от София АГ ЮГ
6.00 6.55
7.35 8.20
9.05 10.00
10.30 11.30
12.05 13.00
13.30 14.30
16.00 16.45
17.30 18.15
19.00 19.45
20.30 21.15

С ъ б о т н о  и  Н е д е л н о 

Автобуси заминаващи от АГ Елин Пелин – с.Мусачево – с.Равно поле – АГ София юг

и

Автобуси заминаващи от София АГ ЮГ за АГ град Елин Пелин

от АГ Елин Пелин от София АГ ЮГ
6.00 6.55
7.35 8.20
9.05 10.00
12.05 13.00
13.40 14.30
16.00 16.45
17.30 18.15
19.00 19.45
20.30 21.15