Разписание

Разписание на автобуси Топтранс ООД

Направления  Понеделник-Петък Събота Неделя
От гр.Ел.Пелин– с.Мусачево –гр. София СЕВЕР(през с.Григорево*) 06:00 (до VII ма поликлиника);07:15* (до АГ София север) ; 10:15*(до  VII ма поликлиника); 13:15*(до  VII ма поликлиника); 16:15 (до АГ София север); 19:30 (до АГ София север) ; 06:00 (до VII ма поликлиника);07:15* (до АГ София север) ; 10:15*(до VII ма поликлиника); 13:15*(до VII ма поликлиника); 16:15 (до АГ София север); 19:30 (до АГ София север) ; 06:00 (до VII ма поликлиника);07:15* (до АГ София север) ; 10:15*(до  VII ма поликлиника); 13:15*(до  VII ма поликлиника); 16:15 (до АГ София север); 19:30 (до АГ София север) ;
От гр. Ел.Пелин – с.Лесново – с.Доганово- с.Огняново – с. Раковица(през с. Богданлия и с. Караполци*) 05:45; 07:30; 09:15*до с. Огняново; 11:45*; 14:45*; 16:30; 18:30* 05:45; 07:30; 09:15*до с. Огняново; 11:45*; 14:45*; 18:30 07:30; 09:15*до с. Огняново; 11:45*; 14:45*; 18:30
От гр. Ел.Пелин – с. Лесново – с. Доганово 05:30; 05:45; 07:30; 09:15;   11:45; 13:30; 14:45; 16:15; 17:30; 18:30;19:30 05:30; 05:45; 07:30; 09:15; 11:45;  14:45; 18:30; 05:30; 07:30; 09:15; 11:45; 14:45; 18:30;

Разписание на автобуси Топтранс ООД

Направление  Понеделник – Петък Събота Неделя
От гр. София СЕВЕР – с. Мусачево – гр. Ел.Пелин 06:45 (от VII ма поликлиника) ; 08:30 (от АГ София север); 11:00 (от VII ма поликлиника) ; 14:00 (от VII ма поликлиника); 17:30 (от АГ София север); 20:30 (от АГ София север) 06:45 (от VII ма поликлиника; 08:30 (от АГ София север); 11:00 (от VII ма поликлиника; 14:00 (от VII ма поликлиника); 17:30 (от АГ София север); 20:30 (от АГ София север) 06:45 (от VII ма поликлиника; 08:30 (от АГ София север); 11:00 (от VII ма поликлиника; 14:00 (от VII ма поликлиника); 17:30 (от АГ София север); 20:30 (от АГ София север)
От с. Раковица– с.Огняново- с. Доганово – с. Лесново – гр. Ел.Пелин(през с. Богданлия и с.Караполци*) 06:15*; 08:00*;09:45 (от с. Огняново); 12:30; 15:30; 17:00; 19:00 06:15*; 08:00*;09:45 (от с. Огняново); 12:30; 15:30;19:00 08:00*;09:45(от с. Огняново); 12:30; 15:30;19:00
От с. Доганово – с. Лесново – гр. Ел.Пелин 05:45; 6:45; 8:20; 9:55; 12:50; 15:50; 17:20; 17:45; 19:15;19:45 05:45; 6:45; 8:20; 9:55; 12:50;  15:50; 19:15; 05:45; 8:20; 12:50; 15:50; 19:15

 

 Д е л н и ч н о  Р а з п и с а н и е

Автобуси заминаващи от АГ Елин Пелин – с.Мусачево – с.Равно поле – АГ София юг

и

Автобуси заминаващи от София АГ ЮГ за АГ град Елин Пелин

от АГ Елин Пелин от София АГ ЮГ
6.00 7.00
7.35 8.20
9.05 10.00
10.30 11.30
12.05 13.00
13.30 14.30
16.00 16.45
17.30 18.15
19.00 19.45
20.30 21.15

С ъ б о т н о  и  Н е д е л н о 

Автобуси заминаващи от АГ Елин Пелин – с.Мусачево – с.Равно поле – АГ София юг

и

Автобуси заминаващи от София АГ ЮГ за АГ град Елин Пелин

от АГ Елин Пелин от София АГ ЮГ
6.00 7.00
7.35 8.20
9.05 10.00
12.05 13.00
13.40 14.30
16.00 16.45
17.30 18.15
19.00 19.45
20.30 21.15

Уважаеми клиенти, във връзка с предстоящите Великденски празници

на 6, 7, 8 и 9 април

автобусите ще се движат с неделно разписание!

Светли празници!