Разписание

Разписание валидно от 15.10.2018г.

Разписание на автобуси Топтранс ООД

Направления  Понеделник-Петък Събота Неделя
От гр.Ел.Пелин – с.Мусачево –
гр. София СЕВЕР (през с.Григорево*)
07:15*(през с.Григорево*) – (до АГ София север);
10:15* (през с.Григорево*) – (до  VII ма поликлиника);
16:15(през с.Мусачево) –(до АГ София север)
07:15* – (през с.Григорево*) – (до АГ София север) ;
10:15* – (през с.Григорево*) – (до  VII ма поликлиника);
16:15(през с.Мусачево) – (до АГ София север)
07:15* – (през с.Григорево*) – (до АГ София север) ;
10:15* – (през с.Григорево*) – (до  VII ма поликлиника);
16:15 – (през с.Мусачево) – (до АГ София север)
От гр. Ел.Пелин – с.Лесново –
с.Доганово- с.Огняново – с. Раковица
(през с. Богданлия и с. Караполци*)
05:45 – с. Раковица;
11:45* – с. Раковица(през с. Богданлия и с. Караполци*);
18:30* – с. Раковица(през с. Богданлия и с. Караполци*)
09:15* до с. Огняново;
11:45* с. Раковица(през с. Богданлия и с. Караполци*);
14:45* – с. Раковица(през с. Богданлия и с. Караполци*)
09:15*до с. Огняново;
11:45*  с. Раковица(през с. Богданлия и с. Караполци*);
14:45* – с. Раковица(през с. Богданлия и с. Караполци*)
От гр. Ел.Пелин – с. Лесново –
с. Доганово
05:30; 05:45; 07:30; 11:45; 13:30; 15:15; 18:30; 05:30; 07:30; 09:15; 11:45; 14:45; 18:30; 05:30; 07:30; 09:15; 11:45; 14:45; 18:30;

Разписание на автобуси Топтранс ООД

Направление Понеделник – Петък Събота Неделя
От гр. София СЕВЕР с. Мусачево
гр. Ел.Пелин
08:30 (от АГ София север);

11:00 (от VII-ма поликлиника);

17:30 (от АГ София север)

08:30 (от АГ София север);

11:00 (от VIIмаполиклиника);

17:30 (от АГ София север)

08:30 (от АГ София север);

11:00 (от VIIмаполиклиника);

17:30 (от АГ София север)

От с. Раковица – с.Огняново –
с. Доганово – с. Лесново – гр. Ел.Пелин;
(през с. Богданлия* и с.Караполци*)
06:15* – (през с. Богданлия и с.Караполци*);

12:30;

19:00

09:45- (от с. Огняново);

12:30;

15:30

09:45- (от с. Огняново);

12:30;

15:30

От с. Догановос. Лесновогр. Ел.Пелин 05:45; 06:45; 8:00; 12:45;13:45; 15:40;19:20; 05:45; 8:00;09:50; 12:45; 15:40;18:45; 05:45; 8:00;09:50; 12:45; 15:40;18:45;

Автобусът тръгващ 12:30ч. от село Раковица продължава за автогара Юг.

 Д е л н и ч н о  Р а з п и с а н и е

Автобуси заминаващи от АГ Елин Пелин – с.Мусачево – с.Равно поле – АГ София юг

и

Автобуси заминаващи от София АГ ЮГ за АГ град Елин Пелин

от АГ Елин Пелин от София АГ ЮГ
6.00 6.55
7.35 8.20
9.05 10.00
10.30 11.30
12.05 13.00
13.30 14.30
16.00 16.45
17.30 18.15
19.00 19.45
20.30 21.15

С ъ б о т н о  и  Н е д е л н о 

Автобуси заминаващи от АГ Елин Пелин – с.Мусачево – с.Равно поле – АГ София юг

и

Автобуси заминаващи от София АГ ЮГ за АГ град Елин Пелин

от АГ Елин Пелин от София АГ ЮГ
6.00 6.55
7.35 8.20
9.05 10.00
12.05 13.00
13.40 14.30
16.00 16.45
17.30 18.15
19.00 19.45
20.30 21.15

СЪОБЩЕНИЕ

Фирма „Топтранс” ООД уведомява своите пътници, че

от 15.10.2018 год.

има промяна в разписанието.

НОВО РАЗПИСАНИЕ*