Разписание

Разписание на автобуси Топтранс ООД

Направления  Понеделник-Петък Събота Неделя
От гр.Ел.Пелин– с.Мусачево –гр. София СЕВЕР(през с.Григорево*) 06:00 (до VII ма поликлиника);07:15* (до АГ София север) ; 10:15*(до  VII ма поликлиника); 13:15 (до  VII ма поликлиника); 16:15 (до АГ София север); 19:30 (до АГ София север) ; 07:15* (до АГ София север) ; 10:15*(до VII ма поликлиника); 13:15 (до VII ма поликлиника); 16:15 (до АГ София север); 19:30 (до АГ София север) ; 07:15* (до АГ София север) ; 10:15*(до  VII ма поликлиника); 13:15 (до  VII ма поликлиника); 16:15 (до АГ София север); 19:30 (до АГ София север) ;
От гр. Ел.Пелин – с.Лесново – с.Доганово- с.Огняново – с. Раковица(през с. Богданлия и с. Караполци*) 05:45; 07:30; 09:15*до с. Огняново; 11:45*; 14:45*; 16:30; 18:30* 05:45; 07:30; 09:15*до с. Огняново; 11:45*; 14:45*; 18:30 07:30; 09:15*до с. Огняново; 11:45*; 14:45*; 18:30
От гр. Ел.Пелин – с. Лесново – с. Доганово 05:30; 05:45; 07:30; 09:15;   11:45; 13:30; 14:45; 16:15; 17:30; 18:30;19:30 05:30; 05:45; 07:30; 09:15; 11:45;  14:45; 18:30; 05:30; 07:30; 09:15; 11:45; 14:45; 18:30;

Разписание на автобуси Топтранс ООД

Направление  Понеделник – Петък Събота Неделя
От гр. София СЕВЕР – с. Мусачево – гр. Ел.Пелин 08:30 (от АГ София север); 11:00 (от VII ма поликлиника) ; 14:00 (от VII ма поликлиника); 17:30 (от АГ София север); 20:30 (от АГ София север) 08:30 (от АГ София север); 11:00 (от VII ма поликлиника; 14:00 (от VII ма поликлиника); 17:30 (от АГ София север); 20:30 (от АГ София север) 08:30 (от АГ София север); 11:00 (от VII ма поликлиника; 14:00 (от VII ма поликлиника); 17:30 (от АГ София север); 20:30 (от АГ София север)
От с. Раковица– с.Огняново- с. Доганово – с. Лесново – гр. Ел.Пелин(през с. Богданлия и с.Караполци*) 06:15*; 08:00*;09:45 (от с. Огняново); 12:30; 15:30; 17:00; 19:00 06:15*; 08:00*;09:45 (от с. Огняново); 12:30; 15:30;19:00 08:00*;09:45(от с. Огняново); 12:30; 15:30;19:00
От с. Доганово – с. Лесново – гр. Ел.Пелин 05:45; 6:45; 8:20; 9:55; 12:50; 15:50; 17:20; 17:45; 19:15;19:45 6:45; 8:20; 9:55; 12:50;  15:50; 19:15; 8:20; 12:50; 15:50; 19:15
От с. Доганово – с. Лесново – гр. Ел.Пелин – София Юг 05:45 05:45

 Д е л н и ч н о  Р а з п и с а н и е

Автобуси заминаващи от АГ Елин Пелин – с.Мусачево – с.Равно поле – АГ София юг

и

Автобуси заминаващи от София АГ ЮГ за АГ град Елин Пелин

от АГ Елин Пелин от София АГ ЮГ
6.00 6.55
7.35 8.20
9.05 10.00
10.30 11.30
12.05 13.00
13.30 14.30
16.00 16.45
17.30 18.15
19.00 19.45
20.30 21.15

С ъ б о т н о  и  Н е д е л н о 

Автобуси заминаващи от АГ Елин Пелин – с.Мусачево – с.Равно поле – АГ София юг

и

Автобуси заминаващи от София АГ ЮГ за АГ град Елин Пелин

от АГ Елин Пелин от София АГ ЮГ
6.00 6.55
7.35 8.20
9.05 10.00
12.05 13.00
13.40 14.30
16.00 16.45
17.30 18.15
19.00 19.45
20.30 21.15

Фирма „Топтранс” ООД уведомява своите пътници, че

от 14.05.2018 год.

автобусната линия тръгваща от :

- гр. София (7-ма Поликлиника) в 06:45ч. се спира за всички дни!

- В събота и неделя от гр.Елин Пелин в 06:00ч. до гр. София (7-ма Поликлиника) се спира и автобусът тръгващ в 05:45ч. от с. Доганово в събота и неделя ще продължава за София Юг.